Kapcsolat

Jelen­le­gi helyzet miatt 2020.03.30-tól rövidített nyitvatartás,10- 16.30-ig, kérem mielőtt felk­eresne min­denképp tele­fonon egyeztessünk.

Külföl­dről az alkatrész besz­erzés jelen­leg hossz­abb időt vesz igénybe.
Jelen­leg amit vis­zony­lag gyor­san el tudok végezni.
Lap­topoknál:
Soft­ware-es prob­lémák (beál­lítá­sok, operá­ciós rend­sz­er telepítés)
Hűtés tisztítása, újra­pasztázás.

Asz­tali pc-nél:

Tel­jeskörű alkatrészbesz­erzés, szervizelés, telepítés.

Továb­bá vál­lalom használt üzleti kategóriás asz­tali gépek, és lap­topok besz­erzését 1 év garan­ciá­val. (kérem érdek­lőd­jön tele­fonon)

Kapc­so­lat felvétel/árajánlat kérés/rendelés lead­ás:

GeryPc ‑Szepe­si Gábor

Face­book: https://www.facebook.com/gerypchu

Tele­fon.:   +3670 530 4958

Cím: 1116 Fehérvári út 132.  (üzleti és innová­ciós park)
A fehérvári úton a parkolás ingyenes, a vil­lam­osmegál­ló
tól 1 perc séta az épület.

Nyit­vatartás:

hét­fő 10:00–18:00
kedd 10:00–18:00
szer­da 10:00–18:00
csütörtök 10:00–18:00
pén­tek 10:00–17:00
szom­bat Zár­va
vasár­nap Zár­va

Mielőtt szemé­lye­sen felk­eresne a tele­fonos egyeztetés aján­lott.

A gyorsabb ügy­in­tézés érdekében a tele­fonos megk­eresést aján­lom.

 A  bankkár­tyás fizetés 2020 Február 3.-tól újra aktív!

11. kerületi laptop és pc szerviz újbuda kelenföld