Tevékenység

 Amd Am4 Ryzen alaplapok bios frissítése!

Vala­men­nyi  lap­top  és note­book hiba (alaplap, hdd, zsanér, optikai megha­jtók — DVD író, burko­lat sérülés, bil­len­tyűzet csere, AC adapter besz­erzése) —  javítás rövid határidőv­el garan­ciá­val — előzetes ára­ján­lat­tal!  A leg­gyako­ribb note­book hibák min­den típus­nál azonosak. Pl:  kijelző, nincs kép ( vga hiba ), nem indul a note­book ( note­book alaplap javítás akár áramköri szin­ten ). Javítás akár 1–2 nap alatt

Egyéb elek­tron­i­ka (főleg SMD): kondic­sere, bár­mi­lyen tokozású IC (BGA, Fine Pitch BGA, QFN, QFP, stb) cseréje/beültetése.

Fő tevékenységeim:

- lap­top, note­book, gyári- és utángyár­tott alkatrészek besz­erzése, besz­erelése
— hibás lap­topok széleskörű és min­dent átfogó javítása, hibafelmérés (ha az ügyfél csak azt kéri)
— hibás, nem működő, javíthatat­lan lap­topok készpénzes felvásár­lása
— operá­ciós rend­sz­erek újratelepítése,javítása-karbantartása
— vírusirtás
— adat­men­tés (hdd-ről pendrive-ról,egyéb adathor­dozóról)
— asz­tali PC-ék javítása, új kon­fig­urá­ciók összeál­lítása a vevő igényei szerint
-asz­tali alaplapok javítása
-bios írás,újraprogramozás ‚eprom írás
-LCD mon­i­torok javítása
-Kon­den­zá­tor csere

Tabletek mobil­tele­fonok javítása is!

Továb­bá vál­lalom még Apple ter­mékek javítását és alkatrész besz­erzését

Mac­book, Ipad, Iphone
-Kijelző csere
-érin­tő kijelző csere
-akku­mulá­tor csere
-alaplapi szin­tű javítás (mac­book-nál)

Tar­tozékok:
-Töltők
-usb kábel
-egyéb apple kiegészítők (tokok,kijelzővédő fóliák)

Előnyöm a márkasz­ervizekkel szem­ben:

- a hiba felmérése 1–2 napos átfutás­sal
— 5 munkanapon belüli javítási idő vál­lalása (hibától füg­gően)
— nincs sürgőssé­gi díj
— kijelzők besz­erelése 1 napon belül (ha van kés­zleten)
— jóval alac­sonyabb alkatrész- és szervizelési díj

Gyako­ri hibák

 • - csíkos a kép, (  kijelző vagy VGA hiba )
 • - csak a kijelzőre gyako­rolt kis nyomás­ra ad képet, (ezt okozhat­ja más hiba is — nem mindig kijelző hiba )
 • - pókhálós a kép, ( megoldás: kijelző csere )
 • - össze­folyt a kép, ( megoldás: kijelző csere )
 • - gép bekapc­sol  de nincs kép, (általában alaplap hiba )
 • - az ele­jén felvil­lan a kép aztán sem­mi, (ezt okozhat­ja más hiba is — nem mindig kijelző hiba )
 • - színes pix­el csíkok ( megoldás: kijelző csere )

Képernyő hibák javítása

 • LCD kábel javítás vagy csere
 • kábel csere
 • invert­er javítás vagy csere
 • invert­er kábel javítás vagy csere
 • LCD kábel javítás vagy csere

 

A laptop szoftver témakörbe tartozó szolgáltatásaink a következők:

 • Operá­ciós rend­sz­er telepítés
 • Dri­verek telepítése
 • ESET NOD32 értékesítése és telepítése
 • Adat­men­tés

 

11. kerület leg­meg­bízhatóbb szervize!
Újbu­da
Kelen­föld

Laptop szerviz — Laptop javítás, notebook szerviz — notebook javítás

11. kerületi laptop és pc szerviz újbuda kelenföld