Árlista

Kedves ügyfelek és leendő ügyfelek, per­ifériákat, kiegészítőket sajnos nem áll módom­ban árusí­tani.
Vis­zont asz­tali pc és lap­top összeál­lítását igényre és pénztár­cára szab­va vál­lalom. Sza­k­mai tanác­sadás­sal segítek önnek minél jobb dön­tést hozni.

Win­dows  telepítés:
 10.000 Ft 
(1 munkanapon belül, gép­tí­pustól füg­gően)
– Win­dows  telepítés + az előző rend­sz­er­ről való adat­men­tés-vis­sza­ál­lítás: 14.000 Ft, 1 munkana­pos átfutással)

Lap­top hűtésének kar­ban­tartása:
-Takarítás + újra­pasztázás : 8–10.000 Ft (akár 1 munkanapon belül)
– Asz­tali Pc takarítása 8000–10.000ft (ebben benne van a process­zor újra­pasztázá­sai is)

Alaplap tápáramköri javítása:
20–25.000 Ft (hiba füg­gvényében az ár vál­tozhat)
- Alaplapi tápc­sat­lakozó cseré­je 14–16000Ft
- Usb- audió csat­lakozó cseré­je 12–14000Ft

Smd szin­tű javítás:
-1db 1mm vagy annál kisebb alkatrész pótlása cseré­je 6000ft-tól
-Bil­len­tyűzet csat­lakozók vagy bár­mi­lyen lap­top alaplapon leesett, eltört csat­lakozók cseré­je 16000ft-tól

Bevizs­gálás:
Ráfordí­tott időtől füg­gően 3–5000ft között. (abban az eset­ben kell csak kifizetni, ha a gép javíthatat­lan, vagy az ügyfél nem kéri a javítást, de a hibafeltárás megtörtént)

Adat­men­tés:
Soft­ware-es adat­men­tés (nem kell fizikálisan meg­bon­tani az adathor­dozót) 25.000–45.000ft
Had­ware-es adat­men­tés (meg kell bon­tani az adathor­dozót) 120.000ft-tól

Egyedi­leg épített asz­tali számítógép összesz­erelése + win telepítés 25–30.000ft

Kijelzők újabb típusú lap­topok­ba (0–5 éves): 35000–45.000 Ft (új 15,6 slim Hd 30pin)
Kijelzők 5 éves­nél régeb­bi lap­top­ba: 25–35.000 Ft ( 15,6 slim Hd 40pin)
Kijelzők 5 éves­nél régeb­bi lap­top­ba: 30–40.000 Ft (15,6 Hd 40pin)

Min­den feltün­tetett ár bruttó!

Fontos infor­má­ció!
Azok a számítógépek, lap­topok amikért a tula­j­donos több­szöri megk­eresés után sem jön el, 3 hónap után elek­tornikai hul­ladék­ba kerül. Az adathor­dozót 6 hónapig megőrzöm utá­na ez is tör­lésre kerül
.

11. kerületi laptop és pc szerviz újbuda kelenföld